• Home
  • Activiteitencommissie

Activiteitencommissie SV Welsum

De activiteitencommissie is een commissie die is benoemd door het algemeen bestuur van SV Welsum en heeft als doel het organiseren van activiteiten voor de jeugd uit Welsum en omstreken.  Aan de activiteiten kunnen zowel leden als niet-leden van de vereniging deelnemen.

Jaarlijks worden 6 á 7 activiteiten georganiseerd. In het begin van het jaar wordt het programma tot de zomer vastgesteld, meestal 3 activiteiten. Na de zomer volgt een even groot aantal. Alle activiteiten worden via deze website, de kalender op www.welsum.info en middels een separaat schrijven naar de bewoners in Welsum aangekondigd. De commissie draagt verantwoording af aan het algemeen bestuur en brengt jaarlijks een verslag uit op de algemene ledenvergadering.

Eenmaal per twee jaar organiseert de commissie in samenwerking met leden van de SV Welsum een sportactiviteit voor de jeugd. Om geld in te winnen organiseert de activiteitencommissie een jaarlijkse flessenactie.