• SV Welsum Beelden Gym
  • SV Welsum Beelden Gym

Gymnastiek

Sinds 1981 kent SV Welsum de afdeling gymnastiek. De afdeling gymnastiek is een kleine, maar gezellige afdeling. Op de woensdagen wordt er gegymd, in de sportzaal van dorpshuis De Bongerd.

Meer Bewegen voor Ouderen

(contactpersoon: Ditty Malenstein)

In de ochtend vindt het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) plaats. De Meer Bewegen voor Ouderen groep is een activiteit op sportgebied voor ouderen. Deze les wordt op woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur gegeven. De deelnemers vormen een hechte club en zijn zeer te spreken over de bijeenkomsten en de gezelligheid eromheen. Voor meer Bewegen voor Ouderen is geen speciale kleding nodig, maar wel graag makkelijk zittende kleding/schoeisel. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken en of mee te doen.

Jeugddans

Van 7 maart tot en met 18 juli 2018 worden er op woensdagmiddagen, met uitzondering van de schoolvakanties, van 15.45 tot 16.45 danslessen gegeven in het Dorpshuis in Welsum. Deze danslessen zijn voor kinderen vanaf 3,5 jaar tot en met de onderbouw en worden gegeven door Donja Kroezen. De kosten voor deze periode zijn €50 per kind. Bij voldoende animo zal dit na de zomer worden voortgezet. De kinderen dansen op sokken (geen schoenen), zo kan er goed gezien worden of de kinderen hun voeten op de juiste manier gebruiken tijdens het dansen.  Verder kleding waar ze zich goed in kunnen bewegen, denk aan legging en shirt.

De lessen worden globaal als volgt opgebouwd:

  • Warming up door middel van een spel of korte dans
  • Rekken + basispasjes oefenen
  • Beginnen met een echte dans, waar elke week een stukje bij aangeplakt wordt
  • Cooling down

Wilt u meer weten, kom dan gerust een keer kijken, meedoen of neem contact op met Miranda Neijenhuis.

Informatie

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, zie hiervoor het menu "Algemeen / Ledenadministratie" op deze website. Het formulier is natuurlijk ook verkrijgbaar bij de gymdocent. Afmelden dient schriftelijk of per e-mail (met ontvangstbevestiging) te gebeuren vóór 1 juli.

Ten slotte rest mij u te melden dat de algeheel contactpersoon voor de gymnastiek Miranda Nijenhuis is. Miranda vertegenwoordigt de afdeling in het bestuur van SV Welsum en u kunt bij haar terecht voor vragen over de gymnastiek en schriftelijke aan- en afmeldingen.