• SV Welsum Beelden Gym
  • SV Welsum Beelden Gym

Gymnastiek

Sinds 1981 kent SV Welsum de afdeling gymnastiek. De afdeling gymnastiek is een kleine, maar gezellige afdeling. Op de woensdagen wordt er gegymd, in de sportzaal van dorpshuis De Bongerd.

Meer Bewegen voor Ouderen

(contactpersoon: Ditty Malenstein)

In de ochtend vindt het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) plaats. De Meer Bewegen voor Ouderen groep is een activiteit op sportgebied voor ouderen. Deze les wordt op woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur gegeven. De deelnemers vormen een hechte club en zijn zeer te spreken over de bijeenkomsten en de gezelligheid eromheen. Voor meer Bewegen voor Ouderen is geen speciale kleding nodig, maar wel graag makkelijk zittende kleding/schoeisel. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken en of mee te doen.

Informatie

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, zie hiervoor het menu "Algemeen / Ledenadministratie" op deze website. Het formulier is natuurlijk ook verkrijgbaar bij de gymdocent. Afmelden dient schriftelijk of per e-mail (met ontvangstbevestiging) te gebeuren vóór 1 juli.

Ten slotte rest mij u te melden dat de algeheel contactpersoon voor de gymnastiek Miranda Nijenhuis is. Miranda vertegenwoordigt de afdeling in het bestuur van SV Welsum en u kunt bij haar terecht voor vragen over de gymnastiek en schriftelijke aan- en afmeldingen.